Press Releases

2015

July 7, 2015
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

April 9, 2015
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

January 9, 2015
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

2014

October 7, 2014
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

August 29, 2014
Proventus Capital Partners semi-annual report 2014
Proventus Capital Partners semi-annual report 2014 (in Swedish)

July 7, 2014
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

April 7, 2014
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

March 28, 2014
Proventus Capital AB (publ) annual report 2013
Proventus Capital AB (publ) årsredovisning 2013

January 9, 2014
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

2013

October 7, 2013
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

August 30, 2013
Proventus Capital interim report January-June 2013
Proventus Capital delårsrapport för januari-juni 2013

July 5, 2013
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

April 8, 2013
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

January 8, 2013
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

2012

October 5, 2012
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

August 30, 2012
Proventus Capital Parners interim report January-June 2012
Proventus Capital Partners delårsrapport för januari-juni 2012

August 28, 2012
Proventus Capital Partners responds to increasing demand for capital and attracts an additional SEK 2.1 billion
Proventus Capital Partners ser ökande efterfrågan på kapital och tar in ytterligare 2,1 miljarder kronor

July 6, 2012
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

April 2, 2012
Proventus Capital publishes Annual Report 2011
Proventus Capital offentliggör Årsredovisning för 2011

April 2, 2012
Proventus Capital publishes Annual Report 2011
Proventus Capital offentliggör Årsredovisning för 2011

March 10, 2012
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

January 25, 2012
Proventus request a new ISIN for Proventus Capital Partners
Proventus Capital Partners begär byte av ISIN-nummer

January 9, 2012
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

2011

October 7, 2011
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

August 31, 2011
Proventus Capital Interim report January-June 2011
Proventus Capital delårsrapport för januari-juni 2011

August 19, 2011
Proventus issues participation loan on 1 September 2011
Proventus emitterar nya kapitalandelsbevis den 1 september 2011

July 7, 2011
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

June 15, 2011
Proventus issues participation loan debentures on 29 June 2011
Proventus emitterar nya kapitalandelsbevis den 29 juni 2011

May 3, 2011
Proventus launches new co-investment vehicle with total capital of more than SEK 5 billion
Proventus startar nytt saminvesteringsbolag med drygt 5 miljarder SEK i kapital

April 7, 2011
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

March 31, 2011
Proventus Capital publishes Annual report 2010
Proventus Capital offentliggör Årsredovisning för 2010

February 22, 2011
Proventus issues participation loan debentures on 8 March 2011
Proventus emitterar nya kapitalandelsbevis den 8 mars 2011

January 10, 2011
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

2010

December 9, 2010
Proventus issues participation loan debentures on 23 December 2010
Proventus emitterar nya kapitalandelsbevis den 23 december 2010

October 7, 2010
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners

September 16, 2010
Proventus issues participation loan debentures on 30 September
Proventus emitterar nya kapitalandelsbevis den 30 september

July 12, 2010
Proventus issues participation loan debentures on 26 July
Proventus emitterar nya kapitalandelsbevis den 26 juli

July 7, 2010
Proventus issues participation loan debentures on 21 July
Proventus emitterar nya kapitalandelsbevis den 21 juli

July 7, 2010
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners

2009

November 23, 2009
Proventus Capital Partners finalises second round of funding, increases total capital to about 220 million Euro; new investors i.a. Länsförsäkringar and The Swedish Foundation for Strategic Research
Proventus Capital Partners slutför andra investeringsrundan – totalt kapital cirka 220 miljoner Euro; nya investerare bl a Länsförsäkringar och Stiftelsen för Strategisk Forskning

September 2, 2009
Proventus to establish co-investment vehicle with AP4 and Folksam for investments in corporate bonds
Proventus startar saminvesteringsbolag för investeringar i företagsobligationer med Fjärde AP-fonden och Folksam