Press Releases

2017

October 6, 2017
Proventus Capital Partners III AB
Proventus Capital Partners III AB Swe 

August 30, 2017
Proventus Capital Partners III AB semi annual report
Proventus Capital Partners III AB semi annual report swe

July 7, 2017
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partnets III AB
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III AB

April 7, 2017
Proventus Capital Partners III AB Eng
Proventus Capital Partners III AB Sv

January 27, 2017
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partnets III AB
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III AB

January 19, 2017
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partnets III AB
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III AB

January 9, 2017
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners III AB
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III AB

January 3, 2017
Proventus Capital Partners III issues new debentures
Proventus Capital Partners III emitterar kapitalandelslån

2016

November 11, 2016
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners III
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III

October 7, 2016
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners III
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III

August 30, 2016
Proventus Capital Partners III AB semi annual report
Proventus Capital Partners III AB delårsrapport

July 27, 2016
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners III
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III

April 27, 2016
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners III
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III

April 8, 2016
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners III
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III

2015

August 25, 2015
Proventus Capital Partners III AB (publ) issues new debentures
Proventus Capital Partners III AB (publ) emitterar kapitalandelslån

July 7, 2015
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners III
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III

April 9, 2015
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners III
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners III

March 23, 2015
Proventus Capital Partners III AB (publ) issues new debentures
Proventus Capital Partners III AB (publ) emitterar kapitalandelslån

March 18, 2015
Announcement of the NAV of Proventus Capital Partners III
Offentliggörande av substansvärde för Proventus Capital Partners III

March 4, 2015
Proventus Capital Partners III AB (publ) issues new debentures
Proventus Capital Partners III AB (publ) emitterar kapitalandelslån

2014

December 1, 2014
Proventus Capital Partners III
Proventus Captial Partners III