Press releases

2020

July 9, 2020
Proventus Captial announces NAV of Proventus Capital Partners IV
Proventus Capital offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners IV
Proventus Captial announces NAV of Proventus Capital Partners IV B
Proventus Capital offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners IV B

June 30, 2020
Announcement of the NAV of Proventus Capital Partners IV
Offentliggörande av substansvärdet för Proventus Capital Partners IV
Announcement of the NAV of Proventus Capital Partners IV B
Offentliggörande av substansvärdet för Proventus Capital Partners IV B

June 12, 2020
Proventus Capital Partners IV issues new debentures
Proventus Capital Partners IV emitterar vinst- och kapitalandelsbevis
Proventus Capital Partners IV B issues new debentures
Proventus Capital Partners IV B emitterar vinst- och kapitalandelsbevis

April 21, 2020
Announcement of the NAV of Proventus Capital Partners IV
Offentliggörande av substansvärdet för Proventus Capital Partners IV
Announcement of the NAV of Proventus Capital Partners IV B
Offentliggörande av substansvärdet för Proventus Capital Partners IV B

April 15, 2020
Proventus Capital Partners announces NAV of Proventus Capital Partners IV
Proventus Capital offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners IV

Proventus Capital Partners announces NAV of Proventus Capital Partners IV B
Proventus Capital offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners IV B

April 2, 2020
Proventus Capital Partners IV issues new debentures
Proventus Capital Partners IV emitterar vinst- och kapitalandelsbevis

Proventus Capital Partners IV B issues new debentures
Proventus Capital Partners IV B emitterar vinst- och kapitalandelsbevis

March 30, 2020
Announcement of the NAV of Proventus Capital Partners IV
Offentliggörande av substansvärdet för Proventus Capital Partners IV

Announcement of the NAV of Proventus Capital Partners IV B
Offentliggörande av substansvärdet för Proventus Capital Partners IV B

Januay 15, 2020
Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners IV
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners IV

Proventus announces NAV of Proventus Capital Partners IV B
Proventus offentliggör substansvärde för Proventus Capital Partners IV B